PLATE, SVEIS OG BYGG ANLEGG

Montasje av bærestål, rekkverk og trappesystemer til olje og næringsbygg. Kan gjøres i eget verksted og på site. Vi kan også ta oss av maling og maskinering ved ønske om dette. Vi har også laget Test tårn, test jigger og Hpu rammer.

TRYKK TESTING &
FLUSHING

Vi leverer blant annet trykktesting og flushing. Med full dokumentasjon og arbeidspakker. Her kan vi ta oss av deler eller hele Test og Flushe pakkene. Fra engineering til overlevering til kunder. Vi kan også kalibrere trykk satt utsyr(som manometeret, logger, transmittere+++ 

Vi har test og flush utstyr for olje, vann og gass anlegg. 

LOKAL INDUSTRI & LOKAL SERVICE

Montasje av kransystemer, luftesystemer, rørsystemer etc. for lokal industriens egne produksjons avdelinger.Arbeide med vedlikehold på maskiner og utsyr. Vi går som fast del av vedlikeholdsavdelingen hos kunder og vi tar oss av prosjekter eller leder prosjekter for kunder.

ON/OFFSHORE

Vi leverer service personell og fag personell til on- og offshoreindustrien i inn og utland.Korte haste turer, men også som del av store prosjekter eller vedlikeholds oppdrag. Vi har også personell på fast QA, QC, prosjekt ledelse/ oppfølging i utlandet.