Oppdrag i Nordsjøen: vedlikehold og utbedring av hydraulisk anlegg: