OFFSHORE

Vi har hatt personell ute på flere installasjoner i Nordsjøen. Gullfax, Norne, Oseberg og Vahall med flere, disse er kjente felt for oss. Vårt personell er høyt fokusert på å imøtekomme kunders krav om HSE og kvalitet, og er godt vant med offshorearbeid.

Oppgrad vi har utført

Ta kontakt med oss!